BAUM TEST na pohovore: Vyskúšajte si ho, toto ním chce personalista zistiť

Stretli ste sa už na pohovore s pojmom baum test? Možno ste ho už absolvovali a ani o tom neviete. Baum test ste dostali, ak vám personalista dal úlohu nakresliť na papier strom. Ako veľmi záleží na tom, ako strom nakreslíte a prečo to od vás vôbec personalista požaduje?

Zadanie znie veľmi jednoducho: nakreslite ľubovoľný neihličnatý strom. Toto zadanie dávajú personalisti na niektorých typoch pozícií. A prečo vlastne? A prečo máte kresliť práve strom? Metóda baum testu hovorí, že pri jeho kresbe človek vytvára symbolický obraz toho, ako vidí samého seba. Zo svojho vedomia vytiahne na povrch predstavu, akú o sebe má.

Keďže strom nakreslí pravdepodobne každý človek úplne inak, posudzuje sa celá kresba so všetkým detailmi. Existuje však niekoľko prvkov, na základe ktorých sa dá realizovať seriózny psychologický výklad.

V rámci interpretácie sa sleduje nasledovné:
1. Posudzuje sa kresba ako celok (celkový dojem, spôsob prevedenia, sleduje sa, čo v kresbe dominuje)
2. Umiestnenie a veľkosť kresby
3. Ťah, tlak, spôsob nakreslenie čiary
4. Posúdenie zrelosti kresby – sleduje sa prítomnosť infantilných znakov
5. Symboly
6. Detaily
7. Napojenie a zakončenie vetvy a kmeňa

Otestujte sa aj vy, nakreslite strom

Keď skončíte, posuňte sa v článku nižšie, kde si prečítate, čo o vás hovorí vaša kresba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo o vás hovorí baum test, kresba stromu

Umiestnenie kresby:
v ľavej časti = zameraný na seba, introvertnosť, hĺbavosť
v pravej časti = vzťah k druhým, k vonkajšiemu svetu, schopnosť prispôsobiť sa

Veľkosť kresby:
malá = nízke sebavedomie, prejav opatrnosti, neistoty
zaplnený celý priestor = snaha všetko obsiahnuť, kompenzácia pocitu nedostatočnosti
presahujúce okraje (väčšinou horný okraj) = nezrelosť, neadekvátne ciele, človek neprijíma obmedzenia

Tlak
silný tlak = energickosť, rozhodnosť, odolnosť voči záťaži
slabý tlak = citlivosť, jemnosť, precitlivenosť, slabá vôľa

Ťah
roztrasená čiara = úzkosť
pevné ťahy = rozhodnosť, istota
pomalý ťah = pasivita, nerozhodnosť
časté opravy = neistota, labilita, dôležité všímať si, aká časť kresby sa často opravuje

Šrafovanie, vymaľovávanie = výtvarná štylizácia, dôsledok snahy zamaskovať nepodarené časti kresby, prejav neistoty

Pridané prvky nad rámec zadania (vtáky, hniezda, búdky, kvety) = prejav hravosti, zmyslu pre humor alebo zakrývanie neistoty (záleží do kontextu)

Ročné obdobie krajiny okolo stromu = súvisí s emocionálnym nastavením človeka, ktorý kreslí a jeho temperamentom. Jar, leto – sangvinik, optimista, jeseň a zima – podľa spracovania, obdobie regresie, straty, smútku alebo naopak duševnej zrelosti

Veľkosť stromu vzhľadom na plochu papiera = priemerná veľkosť je 70%. Väčší či menší strom sa hodnotí ako veľké alebo malé písmo, teda prehnaná alebo nedostatočná sebadôvera.

Proporcie kmeňa a koruny = štandard je 1:1 (hovorí o prevahe inštinktívnych alebo intelektuálnych tendencií)

Korene = sleduje sa, či sú korene dobre zakorenené (hovorí to o stabilite) alebo naopak (signalizujú labilitu, ale aj to sa dá kreatívne využiť). Záleží teda od ich nakreslenia a pomerov k ďalších častiam stromu.

Kmeň = odolnosť, stabilita
široký = ťažkopádnosť, praktickosť, nezrelosť
zúžený = úzkosť

Koruna = postavenie vo svete, uzavretie sa

Vetvy = vnútorné usporiadanie osobnosti, ak sú vetvy špicaté, naznačujú agresivitu

Tvár nakreslená v strome, prvky človeka v strome, zlomené vety, začernená kresba = znaky duševných porúch

Pochybné využite na pracovných pohovoroch

Preukázalo sa, že baum test alebo kresba stromu, je vhodnou metódou na zisťovanie rozličných porúch či ochorení človeka. A hoci sa kresba stromu bežne uplatňuje pri náboroch a mnohé knihy i články z oblasti HR ju odporúčajú ako vhodnú diagnostickú metódu pri výbere zamestnancov, nemá vedeckú oporu a dokonca existujú argumenty proti jej používaniu v tejto oblasti. Aspoň to tvrdia Veronika Bachnová, Adéla Látalová a Dima Salibová vo svojom článku Mýtus: Projektívny test stromu je vhodnou diagnostickou metódou pre výberové konania.

Za hlavné dôvody jeho nevhodného využitia pri náboroch uvádzajú fakt, že tento test je dobre známy širokej verejnosti a rôzne zjednodušené interpretácie sú voľne prístupné na internete. Takto sa človek môže „predpripraviť“ a na pohovore bude kresliť strom tak, aby zvýšil svoje šance na úspech a čo najviac sa trafil do vhodnej interpretácie. Na druhej strane je problematické aj to, že interpretáciu testu často realizujú nedostatočne kvalifikovaní pracovníci – kresbu stromu totiž využívajú na pohovoroch ľudia bez dostatočného vzdelania a skúseností. Šablónovité vyhodnotenie testu tak môže priniesť skreslené a nesprávne vyhodnotenie o tom, aký uchádzač naozaj je.

Stretli ste sa už na pohovore s baum testom?

50 % nie
áno 50 %

Hlasovalo: 261


Zdielať článok na Facebooku
15.01.2019  |  Zdroj: rvp.cz, ografologii, psychfss.muni; Foto: gettyimages
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates