Odolnosť voči stresu v práci: Dá sa ju naučiť?

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: Getty Images

Pracovné inzeráty v súčasnosti často obsahujú požiadavky, ako je odolnosť, flexibilita a schopnosť podávať výkon a koordináciu – to všetko popisuje skutočnosť, že sa dokážete dobre vysporiadať so stresom. Ale čo to vlastne je odolnosť voči stresu a ako sa dá zlepšiť?

Čo znamená odolnosť voči stresu?

Rezistencia voči stresu znamená psychickú odolnosť voči stresu a záťaži. Stresu odolní ľudia nevykazujú žiadne stresové príznaky ako potenie, búšenie srdca či nervozitu, ale konajú a reagujú pokojne. Netrpia ani dlhodobými účinkami neustáleho stresu ako sú bolesti hlavy, poruchy spánku či tráviace problémy.

To znamená, že sú obzvlášť dobrí pri zvládaní stresu, t. j. negatívneho stresu, ktorý je vnímaný ako obťažujúci. Rovnako ako iní považujú motivačný stres spôsobený očakávaním alebo trémou, za inšpirujúci a stimulujúci.

Aké sú najčastejšie spúšťače stresu v práci?

 • Príliš veľa úloh (nedostatok času)
 • Neočakávané pridelenie nových úloh
 • Príliš krátke termíny (tlak na termíny)
 • Prílišná zodpovednosť
 • Šikanovanie, ohováranie

Stres môže spúšťať samotná práca (príliš veľa práce, príliš krátke termíny atď.), ako aj sociálne faktory, ako je šikanovanie alebo vyčlenenie v práci. O šikanóznom správaní na pracovisku sa dozviete viac v článku o mobbingu a bossingu. Nevyťaženosť kvôli monotónnym úlohám môže byť tiež vnímaná ako stresujúca, ak trvá dlhšie.

Súkromné ​​problémy, ako sú problémy vo vzťahoch či starosti s peniazmi, môžu samozrejme znamenať aj to, že sa už na prácu nedokážete sústrediť, a preto ste počas práce v strese.

Odolnosť voči stresu pri uchádzaní sa o prácu

V písomnej žiadosti o miesto, ak sa v inzeráte vyžaduje odolnosť, flexibilita atď., je najlepšie uviesť konkrétne príklady, ktoré preukazujú vašu odolnosť voči stresu: Pracovali ste nadčas na konkrétnom projekte, aby ste sa uistili, že termín dodržaný? Prevzali ste v krátkom čase ďalšie úlohy?

Na pohovor by ste sa mali pripraviť na to, že personalisti radi kladú stresujúce otázky, aby vás otestovali: Môžu to byť otázky o medzerách vo vašom životopise alebo o vašej najhoršej vlastnosti. Je preto dôležité, aby ste sa na pohovor dobre pripravili a vedeli dobre vysvetliť svoj životopis a prípadné medzery. V samotnom pohovore by ste si mali dať čas a popremýšľať, kým odpoviete – už len toto svedčí o tom, že sa nenecháte stresovať!

Prečo majú niektorí menšiu odolnosť voči stresu

Ak má niekto nízku odolnosť voči stresu, znamená to, že nemá vhodné stratégie zvládania stresu. Môže to byť preto, že trpíte nízkym sebavedomím (a preto neočakávate, že budete vedieť zvládať stres). Je tiež možné, že v dôsledku dodatočného alebo viacnásobného zaťaženia je tlak jednoducho príliš veľký a stres sa preto už nedá zvládnuť.

Ako si vybudovať odolnosť voči stresu

Prvým krokom k vybudovaniu odolnosti voči stresu je priznať si, že v práci trpíte stresom! Potom môžete získať pomoc alebo hľadať rovnováhu. Čo pomáha zvyšovať odolnosť voči stresu:

 • Dostatok spánku
 • Naučte sa pozornosti (napr. relaxačné techniky alebo joga)
 • Efektívnejšiu organizáciu času (zvyčajne ste závislý od kolegov a nadriadených)
 • Šport (najmä vytrvalostné športy pomáhajú znižovať stres)
 • Sociálne kontakty ako kompenzácia

Mali by ste zistiť a vyskúšať, čo vám v konkrétnom prípade najlepšie pomáha zvýšiť odolnosť voči stresu – všeobecný a jednoduchý recept neexistuje.

Odolnosť voči stresu po vyhorení

Po vyhorení v práci je kritickou fázou opätovný návrat. Ak je možné diskutovať o spúšťačoch stresu s kolegami a nadriadenými a nájsť spôsoby, ako znížiť stres a vyhnúť sa možným stresorom, je to veľmi užitočné pre návrat do práce. Dobrou možnosťou môže byť aj skrátenie pracovného času. O tom, ako v konkrétnom prípade najlepšie postupovať, sa treba poradiť s terapeutmi a lekármi.

 • Autor: © Zoznam/rd
 
Staršie správy
Staršie správy