Aktuálne zo slovenských firiem: Ktoré plánujú prijímať nových zamestnancov?

Zdroj: Gettty Images

Tak ako nastalo postupné uvoľňovanie nariadení a život sa pomaly vracia do zabehnutých koľají, začína sa to prejavovať aj v samotných firmách. Hoci situácia ešte nie je zažehnaná a zamestnávatelia sú pri plánovaní blízkej budúcnosti obozretní, prezradili, ako dnes funguje ich spoločnosť a zamestnanci v nej a tiež to, s akými zmenami v rámci svojho biznisu rátajú.

 

 

Miroslav Garaj, Managing Director personálnej agentúry Grafton Recruitment

1.  Prebiehajú aj vo vašej spoločnosti nejaké uvoľňovacie opatrenia?

Samozrejme, reagujeme na pozitívny vývoj situácie v našej krajine a tým pádom sa vraciame do normálu. Nastavili sme si tri fázy návratu. V súčasnosti sme v druhej fáze, čo znamená, že už pracujeme prevažne v kanceláriách a prijímame aj návštevy – ktorých zatiaľ nie je veľa. Tretia fáza ráta s plným návratom k normálu.

2.   Nastali zmeny aj v oblasti náborov? 

Nábory boli s občasnými výnimkami celý apríl a máj v podstate úplne pozastavené, pričom počet otvorených pozícií klesol v niektorých regiónoch aj o 60 percent. Klienti však potrebujú pozície obsadiť, čiže sa pohovory s kandidátmi znova rozbiehajú. V apríli a máji v podstate nebol zásadný problém ani tak s procesom pohovorov - využívali sa na to online technológie, bolo však ťažké zabezpečiť nástup a on-boarding proces nového zamestnanca.

3. Plánujete v najbližších mesiacoch začať obsadzovať nejaké pozície? Prípadne aké sú plány vašej spoločnosti na najbližšie mesiace?

Aj počas pandémie boli v rámci náboru celkom aktívni IT klienti – počet otvorených pozícií síce poklesol, no nábor prebiehal a stále pokračuje. Už opäť je záujem o zamestnancov do výrobného sektoru a logistiky. S otváraním prevádzok sa oživuje aj nábor v oblasti retail / maloobchod.

4.  Čo sa podľa vás vo vašom biznise zmení vplyvom súčasnej krízy?

Veľa sa hovorí o tom, že zamestnávatelia budú zvažovať viac ako pred koronakrízou využívanie tzv. smart working systému. Bude sa eliminovať cestovanie a viac využívať online prostredie na diskusie, ale aj školenia a tréningy. Bude sa zrejme viac využívať aj kombinácia práce z domu s prácou v kancelárii.

 

Ivana Heretik Vačoková, Permanent Placement Director, Adecco

1. Prebiehajú aj vo vašej spoločnosti nejaké uvoľňovacie opatrenia?

Áno, zamestnanci sa vrátili v obmedzenom režime do kancelárií formou striedania sa na pracovisku. Každý z tímu je 3 dni na pracovisku a 2 dni pracuje z domu.

2. Nastali zmeny aj v oblasti náborov?

Nábory naďalej vykonávame online formou, zatiaľ sa neotvárame pre verejnosť.

3. Plánujete v najbližších mesiacoch začať obsadzovať nejaké pozície? Prípadne aké sú plány vašej spoločnosti na najbližšie mesiace?

Interne momentálne nenaberáme nových zamestnancov. Pre našich klientov kontinuálne naberáme zamestnancov, aj keď v menšom objeme ako pred krízou. Vidíme postupné opatrné navyšovanie otvorených pozícií u niektorých klientov. Automotive sektor zatiaľ nemá pozitívnu prognózu, niektoré spoločnosti avizujú prepúšťanie alebo zastavenie náborov predbežne do konca roka, čo sa však ešte môže zmeniť.

4. Čo sa podľa vás vo vašom biznise zmení vplyvom súčasnej krízy?

Súčasná kríza zmení trh z trhu zamestnancov na trh zamestnávateľov. Kandidáti sa budú musieť presadiť voči väčšej konkurencii záujemcov, a teda sa bude klásť väčší dôraz na prípravu na pohovor u budúceho zamestnávateľa. Predpokladáme zníženie fluktuácie z dôvodu zníženia počtu otvorených pozícií a narastajúcu nezamestnanosť. Taktiež viacero spoločností zmení politiku práce z domu a bude jej viac ako doteraz v odvetviach/pozíciách, kde je to technicky možné.

 

Jana Sekerová, HR Director, O2 Slovakia

1. Prebiehajú aj vo vašej spoločnosti nejaké uvoľňovacie opatrenia? 

Keďže ako telekomunikačný operátor sme museli počas korony plnohodnotne fungovať, naše predajne boli otvorené a zamestnanci centrály a zákazníckeho centra mali umožnené pracovať z domu.

Momentálne žiadne pravidlá návratu do práce nemáme. Veríme, že sa do práce začneme postupne vracať nie preto, že musíme, ale preto, že chceme. Úspech O2 je do veľkej miery založený na osobnej blízkosti, neformálnych vzťahoch, tímovosti, naozajstnej dôvere, slobode a zodpovednosti. Nedávame pravidlá, lebo veríme, že všetci chceme naďalej tvoriť a zažívať tieto hodnoty priamo spolu a nie len pozorovať ich na počítačoch z diaľky domova.

2. Nastali zmeny aj v oblasti náborov? 

Áno, postupne opäť obsadzujeme voľné pozície v predajniach a zákazníckom centre, kde sme mali od marca pozastavený nábor. V porovnaní so situáciou pred koronou sme zaznamenali výrazný nárast uchádzačov o prácu práve na tieto pozície. Kandidátom dávame možnosť výberu medzi online alebo osobným stretnutím a drvivá väčšina ľudí si vyberie osobné stretnutie.

3. Plánujete v najbližších mesiacoch začať obsadzovať nejaké pozície? Prípadne aké sú plány vašej spoločnosti na najbližšie mesiace? 

V najbližších mesiacoch nemáme v pláne obsadzovať žiadne novovytvorené pozície (to sme nemali v pláne ani pred koronou). V prípade potreby budeme nahrádzať odchádzajúcich zamestnancov a optimalizovať naše procesy tak, aby sme si aj napriek rastúcemu množstvu služieb a zákazníkov zachovali stabilný počet zamestnancov. To nie je ale pre O2 nič nové, o to sa snažíme neustále. Dôkazom toho je fakt, že od vzniku firmy sa nám darí dosahovať skvelé výsledky s podstatne menším počtom zamestnancov ako iným firmám s veľkosťou nášho biznisu. 

4. Čo sa podľa vás vo vašom biznise zmení vplyvom súčasnej krízy?  

Počas krízy sa nám osvedčilo zdieľanie kapacít medzi predajňami a zákazníckym centrom (keď konzultant na predajni nemá zákazníka, vypomáha call centru s hovormi a chatom). Tento efektívnejší a flexibilnejší spôsob práce, na ktorý sme počas korony boli schopní prejsť za pár dní, plánujeme zachovať a podporovať. Taktiež sme sa presvedčili, že mnohé pozície, o ktorých sme si to v minulosti nevedeli predstaviť, sa tiež dajú vykonávať z domu rovnako dobre ako z kancelárie.

 

Martina Kováčová, Employee Experience Manager, Orange Slovensko 

1. Prebiehajú aj vo vašej spoločnosti nejaké uvoľňovacie opatrenia?

V čase vypuknutia pandémie sme veľmi rýchlo prijali opatrenia, ktoré zabraňovali šíreniu koronavírusu, keďže bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov, zákazníkov a všetkých obyvateľov bola našou prioritou. Vďaka nim sme minimalizovali riziko súvisiace so šírením vírusu a zároveň plnohodnotne poskytovali komunikačné služby zákazníkom. Okrem zabezpečenia ochranných a dezinfekčných prostriedkov sme sa zamerali najmä na absolútnu preferenciu práce na tzv. homeoffice a zamedzenie fyzického stretávania, pričom až 90 % kolegov pracovalo z domu s využitím digitálnych nástrojov. 

Aktuálne vyhodnocujeme situáciu a pozvoľna sa na dobrovoľnej báze vraciame do kancelárií. Návrat zamestnancov do priestorov spoločnosti je postupný a podriadený celkovému vývoju situácie a opatreniam, ktoré stanovili štátne orgány v oblasti verejného zdravia. Zároveň vychádza zo zdravotných a hygienických odporúčaní firemného krízového tímu, no aj z diskucií naprieč úsekmi v rámci spoločnosti ako aj celej skupiny Orange. V aktuálnej situácii na pracovisku môže byť prítomná len časť zamestnancov, pričom sú povinní dodržiavať bezpečnostné opatrenia ako napríklad nosiť ochranné rúška na tvári v budove, či dodržiavať dostatočné odstupy pri osobnom kontakte.

2. Nastali zmeny aj v oblasti náborov?

Nábor u nás nebol nikdy zastavený, v priebehu karantény sme ho však modifikovali a prešli sme na digitálnu formu. Pohovory sa uskutočňovali výlučne cez videohovory, vďaka čomu prebiehali každý mesiac aj nástupy nových kolegov. Sústredili sme sa na to, aby naši noví kolegovia dostali potrebné technické vybavenie čo najrýchlejšie a presunuli sa na home office, aby v nástupný deň strávili v priestoroch firmy minimum času.

3. Plánujete v najbližších mesiacoch začať obsadzovať nejaké pozície? Prípadne aké sú plány vašej spoločnosti na najbližšie mesiace?

Nábor u nás naďalej beží kontinuálne, keďže vycháda z potrieb biznisu. Určite teda budeme, tak ako doteraz, obsadzovať nové pozície aj v najbližších mesiacoch. 

4. Čo sa podľa vás vo vašom biznise zmení vplyvom súčasnej krízy?

Čo sa týka fungovania našej spoločnosti, v súčasnosti pripravujeme nové nastavenie fungovania, ktoré s najvyššou pravdepodobnosťou bude smerovať k určitému hybridnému modelu. Ten si zoberie to najlepšie z práce v kancelárii, ale aj z homeoffice. Cieľom je vyššia efektivita a spokojnosť zamestnancov. Koronakríza nám potvrdila, že dokážme fungovať aj v digitálnom režime bez toho, aby to akýmkoľvek spôsobom malo dopad na kvalitu poskytovaných služieb a spokojnosť zákazníkov. 

 

Dragana Smolovic, HR riaditeľka, VÚB Banka

1. Prebiehajú aj vo vašej spoločnosti nejaké uvoľňovacie opatrenia?

Aj so zlepšovaním celkovej situácie v krajine sme stále dôsledne dodržiavali pravidlá a odporúčania vlády a neskôr sme ich začali zmierňovať aj priamo v banke. Stále cítime, že zdravie a bezpečnosť všetkých našich zamestnancov a klientov sú najvyššou prioritou, je to vidieť najmä na našich pobočkách, kde sa zameriavame hlavne na minimalizáciu zdravotných rizík. Pokiaľ ide o našu centrálu, zabezpečili sme flexibilnejšie riešenia návratu zamestnancov do týchto priestorov a nechali sme na jednotlivé tímy, aby si organizáciu práce riešili čo najefektívnejšie a na základe ich potrieb.

2. Nastali zmeny aj v oblasti náborov?

Nikdy sme neprestali prijímať nových zamestnancov a vítali sme nových kolegov aj počas mimoriadnej situácie, pričom sme sa v tej chvíli zameriavali najmä na tie najdôležitejšie pozície. Akonáhle sme ukončili výberový proces, nasledovalo hneď prijatie do zamestnania a so zreteľom na všetky zdravotné a bezpečnostné opatrenia sme sa prepli hneď do online režimu úvodných školení. Ako všetky ostatné spoločnosti sme využili najmä možnosti online náboru, ktorý pozitívne vnímali aj potenciálni kandidáti. Túto možnosť plánujeme v budúcnosti viac využívať aj v kombinácii s osobnými rozhovormi, ktoré sme tiež začali pomaly organizovať pre tých kandidátov, ktorí prejavili ochotu sa na nich zúčastniť.

3. Plánujete v najbližších mesiacoch začať obsadzovať nejaké pozície? Prípadne aké sú plány vašej spoločnosti na najbližšie mesiace?

Ako už bolo spomenuté, nikdy sme neprestali s prijímaním nových zamestnancov, zameriavame sa však teraz predovšetkým na najdôležitejšie pozície z hľadiska fungovania našej banky, pretože stále cítime vplyv posledných mesiacov. Plánujeme starostlivo analyzovať súčasné aj budúce potreby v tejto oblasti a čo najefektívnejšie nastavovať náborové aktivity.

4. Čo sa podľa vás vo vašom biznise zmení vplyvom súčasnej krízy? 

Je veľmi ťažké predpovedať jej dopad, vzhľadom na to, že v globále kríza stále pretrváva. Uvedomili sme si však, že môžeme byť efektívnejší a rýchlejší pri rozhodovaní a implementácii mnohých relevantných zmien, ktoré nám pomohli posunúť sa výraznejšie k online službám. Tie totiž poskytujú väčšiu flexibilitu pre našich klientov, ale zároveň aj pre našich zamestnancov. Všetko, čo bolo pred štyrmi mesiacmi ťažké si predstaviť, sa aspoň v bankovom sektore stáva realitou. Určite plánujeme zachovať a využívať túto flexibilitu aj v budúcnosti a zároveň modernizovať služby pre našich klientov, ako aj pracovné prostredie pre všetkých našich zamestnancov.

 

  • Autor: © Zoznam/es

Súvisiace články