Toto hovoria a toto tým myslia: 10 vecí, na ktoré si dajte pozor, keď v práci komunikujete s Britmi

Kultúrne rozdiely nie sú dôležité! Všetci sme inžinieri. Rozumieme si. S takýmito a podobnými tvrdeniami nesúhlasia spoločnosti, ktoré kvôli kultúrnym rozdielom prišli o zákazníkov a rozpadol sa im projektový tím. Aj na Slovensku je veľa ľudí, ktorí spolupracujú s britskými kolegami a vedia, že kultúrne rozdiely majú vplyv na profesionálnu spoluprácu.

 

 

 

 1. „Sorry“ and „Please“
  „Sorry“ and „Please“ sú výrazmi, ktoré Briti používajú veľmi často v súkromnou a profesionálnom živote. Slováci sú často prekvapení ich intenzitou, ale tí, ktorí s nimi pracujú sa často tomuto komunikačnému štýlu prispôsobia a hodnotia britskú zdovorilosť pozitívne.
 2. Small Talk
  Small Talk je nevyhnutným úvodom pre naviazanie nového kontaktu alebo ráno pri príchode do práce a spoločnej diskusii na projekte. Má svoje pravidlá a často voľbou nevhodnej témy môžete kolegu alebo obchodného partnera uraziť.
 3. Nepriamy komunikačný štýl
  Briti používajú zdvorilé frázy aj  v biznis komunikácii.  Britský manažér nepovie „Potrebujem tieto údaje do 3. januára.“ ale snaží sa byť zdvorilý spôsobom "Mohli by ste mi poskytnúť tieto informácie do 3 januára?".
 4. Vzájomná diskusia
  Britskí manažéri sa snažia zapojiť svoj tím a jeho členov do diskusie.  Očakávajú, že každý sa do diskusie zapojí, a to aj napriek tomu, že míting bude trvať dlhšie ako bolo naplánované. Ak sa členovia tímu nezapájajú, môžu to chápať aj ako nezáujem o spoluprácu.
 5. Otázky, otázky a ešte raz otázky
  Pýtaj sa, keď nerozumieš. Pýtaj sa, keď sa chceš niečo naučiť. Pýtaj sa, keď s niečím nesúhlasíš. To je veľa otázok na Slovákov, ktorí sú pri kladení otázok skôr opatrní.
 6. Spätná väzba alebo „feedback“
  Briti vnímajú feedback ako niečo, čo človeka posúva vpred. Ale sami feedback očakávajú, a to negatívny, ale aj ten pozitívny.  Zdá sa im, že Slováci pozitívnym feedbackom šetria.
 7. Komunikačný štýl
  Briti používajú kladné vyjadrenia typu „It’s interesting.“ v situáciách, keď s návrhom nesúhlasia, alebo majú voči nemu výhrady. V komunikácii s britskými kolegami alebo obchodnými partnermi je potrebné čítať medzi riadkami.
 8. Flexibilita
  Niektorým kultúram, ktoré spolupracujú s Britmi, chýbajú detailné procesy a pokyny. Briti, naopak, od svojich kolegov očakávajú flexibilitu a vlastnú iniciatívu ako riešiť problémy.  Nastavenie detailných procesov chápu ako obmedzovanie kreativity a nových návrhov, s ktorými kolegovia alebo zamestnanci môžu prísť.
 9. Tímová spolupráca
  Pre Britov je dôležitá tímová spolupráca.  Každý člen tímu je dôležitý, a preto každý člen tímu má mať priestor vyjadriť svoj názor. Niekedy sa stáva, že obchodní partneri alebo kolegovia sú v rámci spolupráce „stratení“ a nevedia, kto má rozhodujúce slovo.
 10. Britský humor
  Britský humor je špecifický a nedá sa napodobiť.  Je to zmes sarkazmu a vtipov na úkor seba samého. Briti však radi využívajú humor na uvoľnenie napätej atmosféry počas rokovaní alebo pracovných stretnutí.

Eva Gáboríková ako konzultant medzikultúrnej komunikácie vedie workshopy a tréningy ako riešiť medzikultúrne pracovné problémy, prekonávať komunikačné bariéry a kultúrne nedorozumenia v biznise. Na Slovensku, v Európe, USA a Ázii spolupracuje s firmami, ktoré pripravujú svojich lídrov a tímy na zvládnutie kultúrnych rozdielov, efektívnu spoluprácu s kolegami z iných kultúr a pochopenie kultúrnych osobitostí zákazníkov v iných krajinách. Viac o jej profesionálnej činnosti na www.evagaborikova.eu

 

Zdielať článok na Facebooku
18.12.2019  |  Foto: gettyimages; Autor: © Zoznam/Eva Gáboríková
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates