Na toto sa pripravte, ak budete mať za kolegov a obchodných partnerov Nemcov

Kultúrne rozdiely majú rozhodujúci vplyv na úspešnú spoluprácu na projekte alebo pri obchodnom rokovaní. Nejde však o kultúrne odlišnosti v umení či tradíciách. Sú to predovšetkým rozdiely v komunikácii, chápaní času či budovaní vzájomných vzťahov. Rozdiely, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné, ale ukryté za slovami, manažérskym alebo rokovacím štýlom. Viete, aká spolupráca vás čaká, ak spolupracujete napríklad s Nemcami? Na toto sa pripravte.

 

 

10 charakteristík nemeckej obchodnej kultúry

 1. Jasné a priame vyjadrenia
  Nemci očakávajú od svojich partnerov jasné a priame hodnotenia aktuálneho stavu. Situáciu hodnotia objektívne, teda kladné aj záporné stránky, ktoré pomenúvajú priamo.
 2. Plánovanie
  Projekt je možné spustiť ak sú naplánované všetky etapy, jednotlivé čiastkové ciele a postupy, ako sa bude pri realizácii projektu postupovať.
 3. Záložný plán
  Byť na vzájomnú spoluprácu pripravený zodpovedne znamená mať pripravený záložný plán. Záložný plán počíta s viacerými rizikovými situáciami, ktoré je možné v prípade núdze realizovať. Ak teda vstupujete do projektu s nemeckými partnermi, buďte dobre pripravený na všetky situácie.
 4. Budovanie vzájomných vzťahov
  Vzájomné vzťahy si vybudujeme pri práci na projekte. Emócie sú súčasťou súkromného života, pre Nemcov však v profesionálnom živote nemajú miesto.
 5. Expert vo svojej profesii
  Odbornosť a profesionalita spája ľudí v tímoch. To je dôvod, prečo spolu efektívne spolupracujú a hľadajú riešenia.
 6. Vnímanie času
  Dodržiavanie termínov a časového rámca naplánovaného stretnutia charakterizujú nemecký pohľad na vnímanie času a očakávania od kolegov a obchodných partnerov. Ak meškáte s úlohami a nedodržiavate termíny, môžete stratiť dôveru nemeckých kolegov a obchodných partnerov.
 7. Čísla, fakty a dobré meno firmy
  Firma dokáže obhájiť svoju ponuku, ak predloží relevantné čísla, fakty a presvedčí svojich kolegov skúsenosťami.
 8. Dodržiavanie pravidiel
  Pre Nemcov platí, že pravidlá sú na to, aby sa dodržiavali, aj keď ich porušenie by znamenalo vyriešenie problému. Vždy na to myslite, ak nadväzujete spoluprácu s nemeckým partnerom.
 9. Jasné NIE
  Nemci neskrývajú svoj nezáujem alebo nesúhlas za frázy alebo neverbálny jazyk. Nie je nie. Áno je áno.
 10. To, čo sa dohodne, sa má plniť
  Nemeckí obchodní partneri venujú veľkú pozornosť dohodám a zmluvám. To, čo sa raz dohodlo, sa nemení. Ak si teda myslíte, že dohodu neskôr upravíte, pravdepodobne to už nepôjde.

Eva Gáboríková ako konzultant medzikultúrnej komunikácie vedie workshopy a tréningy ako riešiť medzikultúrne pracovné problémy, prekonávať komunikačné bariéry a kultúrne nedorozumenia v biznise. Na Slovensku, v Európe, USA a Ázii spolupracuje s firmami, ktoré pripravujú svojich lídrov a tímy na zvládnutie kultúrnych rozdielov, efektívnu spoluprácu s kolegami z iných kultúr a pochopenie kultúrnych osobitostí zákazníkov v iných krajinách. Viac o jej profesionálnej činnosti na www.evagaborikova.eu

Zdielať článok na Facebooku
25.11.2019  |  Foto: gettyimages; Autor: © Zoznam/Eva Gáboríková
Hodnotenie článku:
1.0/5 (5 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates