Dôvody skončenia pracovného pomeru dohodou

Kolega bol dnes predvolaný pred zamestnávateľa s tým, že dostal do ruky tlačivo Dohoda o skončení pracovného pomeru uzavretá podľa ust. § 60 zákona č.311/2001 Z.z.. Problém je ten, že výpoveď je ku dňu 31.10.2010 čo nie je ani týždeň, no väčším problémom je pre nás, že na dohode nie je uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru, ale iba odsek 3. v ktorom sa píše: Zamestnanec výslovne vyhlasuje, že v zmysle ust. § 60 ods. 2 Zákonníka práce nepožaduje uvedenie dôvodu skončenia pracovného pomeru v tejto Dohode. Ďalšia vec je, že v Dohode nie je zmienka o odstupnom. Som našla § 60 v ktorom sa v odseku 2 píše že na vyžiadanie zamestnanca musí byť na Dohode uvedený dôvod ukončenia pracovného pomeru. Moja otázka znie: Môže kolega žiadať aby sa na Dohode uviedol dôvod skončenia pracovného pomeru a môže mu to uškodiť, a taktiež aby na Dohode bolo uvedené odstupné, poprípade aj celková suma odstupného?

Poradňa: Vo vyššie popísanom prípade sa nejedná o skončenie pracovného pomeru výpoveďou, t.j. nezačne plynúť výpovedná doba, ale jedná sa o skončenie dohodu, čo je dvojstranný právny akt, na návrh zamestnávateľa. Ak zamestnanec súhlasí s ukončením pracovného pomeru, na základe písomnej dohody pracovný pomer zanikne ku dňu uvedenému v dohode. Ak zamestnanec požaduje uvedenie dôvodov skončenia pracovného pomeru, zamestnávateľ je povinný ich v dohode uviesť. Aj je dôvodom skončenia pracovného pomeru jeden z dôvodov uvedených v ustanovení § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce , ktorými sme sa zaoberali v článku Výpoveď daná zamestnávateľom. 

 

Ak sú dôvodmi skončenia pracovného pomeru dohodou dôvody uvedené v § 63 ods. l písm. a) alebo b) Zákonníka práce, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí mu odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak pracovný pomer zaniká z iných dôvodov alebo bez uvedenia dôvodov, zamestnancovi nárok na odstupné nevznikne.

 

12.11.2010

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
12.11.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin