Miesto výkonu práce

Môj zamestnávateľ ma posiela pracovať do Komárna, kde máme pobočku. V zmluve mam uvedené že "miesto výkonu práce je Bratislava, pripadne iné pobočky". Ale pracovná cesta je iba vtedy ak ma zamestnávateľ pošle na iné miesto ako je uvedené v pracovnej zmluve (myslím). Mam to chápať tak, že keď idem do Komárna do našej pobočky tak to nie je pracovná cesta?

Poradňa: Jednou zo základných náležitostí pracovnej zmluvy je uvedenie miesta výkonu práce, ktoré má byť charakterizované ako obec a organizačnú časť alebo inak určené miesto. Ako vyplýva z uvedeného, miesto výkonu práce môže byť vymedzené ako obec, kde zamestnanec vykonáva prácu, ale možno ho v zásade vymedziť aj širšie, napr. prevádzkami zamestnávateľa alebo užšie a to konkrétnou adresou, na ktorej zamestnanec vykonáva prácu.

 

V zmysle zákona č. 238/2002 Z.z o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, pracovnou cestou je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko. Pravidelné pracovisko je miesto písomne dohodnuté so zamestnancom. Ak také miesto nie je dohodnuté, je pravidelným pracoviskom miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ak ide o zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno ako pravidelné pracovisko dohodnúť aj miesto pobytu. Ak má zamestnanec na základe dohody o vykonaní práce výkon práce v mieste mimo miesta pobytu, môže s ním zamestnávateľ v tejto dohode dohodnúť, že mu poskytne i pri ceste z miesta pobytu do miesta výkonu práce a späť náhrady ako pri pracovnej ceste.

 

Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že pre určenie, či sa v konkrétnom prípade jedná o pracovnú cestu je určujúce vymedzenie miesta výkonu práce v pracovnej zmluve, preto ak je ako miesto výkonu práce uvedená každá alebo niektoré pobočky zamestnávateľa, nebude sa jednať o pracovnú cestu.

 

22.10.2010

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
22.10.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin