Vyhláška o pracovnej zdravotnej službe

Vyhláška č. 208/2014 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach a rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách a ich odbornú spôsobilosť.

Na stiahnutie: VYHLÁŠKA O PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBE

 

Pracovná zdravotná služba pri výkone dohľadu nad pracovnými podmienkami hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a pracovné podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov so zameraním na identifikáciu zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov práce a pracovného prostredia; sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska intenzity, trvania a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov a ich možných kombinovaných účinkov na zdravie; kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia.

 

Zdielať článok na Facebooku
30.04.2015  |   Zdroj: Poradňa, Foto: Thinkstock.com
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

André Maurois

Každá práca vykonávaná so zaľúbením je šťastím. Keď sa ale k práci pridá láska, nie je na svete nič radostnejšie.

André Maurois