Ako napísať výpoveď - vzor výpovede

Chcel by som sa spýtať, ako mám napísať výpoveď z rodinných dôvodov? Ako by to malo vyzerať ... postup ... meno a tak ... ako to mám štylizovať?

Poradňa: Zamestnanec môže dať výpoveď bez uvedenia dôvodu alebo aj z akýchkoľvek dôvodov, t.j. vo výpovedi nemusíte uvádzať žiadne dôvody. Vo výpovedi musíte identifikovať seba spôsobom meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, súčasne musíte uviesť údaje o zamestnávateľovi ,ktorému je výpoveď určená, a označenie veci názvom Výpoveď.

Vzor textu výpovede zamestnanca z pracovného pomeru uvádzame tu.

 

Výpoveď napíšte alebo vytlačte dvojmo a nezabudnite ju podpísať. Výpoveď musíte doručiť zamestnávateľovi, a to tak, že v mieste na to určenom u zamestnávateľa ( napr. v podateľni alebo priamemu nadriadenému) odovzdáme obidve vyhotovenia výpovede a na jednom si necháte vyznačiť prevzatie, t.j. osoba, ktorá od Vás výpoveď prevzala vyznačí dátum prevzatia a podpíše sa. Výpoveď, na ktorej je vyznačené prevzatie, patrí Vám, tú si odložte, je Vaším dokladom o tom, že ste dali výpoveď a kedy sa tak stalo.

 

18.11.2011

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
18.11.2011  |  
Hodnotenie článku:
1.0/5 (2 hlasov)


Citáty o práci a kariére

Benjamin Franklin

Svoje celoživotné snaženie vyhodnotil v pamätiach, vo svojich 80-tich rokoch, nasledovne: NAKONIEC MUSÍM PRIZNAŤ, ŽE SOM K ONEJ DOKONALOSTI, PO KTOREJ SOM TAK TÚŽIL, NEDOSPEL A NEDOSIAHOL TAK SVOJ CIEĽ, NO SAMOTNÉ MOJE ÚSILIE, MA UROBILO LEPŠÍM A ŠŤASTNEJŠÍM MUŽOM, AKO KEBY SOM SA O DOKONALOSŤ ANI NEPOKÚSIL.

Benjamin Franklin