Stravné lístky: Kto má na ne nárok? Právnik vysvetľuje

Mám nárok na stravné lístky? Pracujem na obecnom úrade, stravovanie starosta zabezpečil v materskej škôlke, kde sa varí strava pre deti - skrátka nie pre dospelého človeka. Pre seba však nakupuje stravné lístky. Mne povedal, že na ne nárok nemám, lebo stravu mám zabezpečenú. Ak nemám nárok na lístky, nemala by som mať nárok aspoň na vyplácanie nejakej sumy na stravu? Veď prispievam do sociálneho fondu. Monika

 

 

Právnička radí: Povinnosťou zamestnávateľa je v prvom  rade zabezpečovať  zamestnancom  vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Toto stravovanie zamestnávateľ zabezpečuje najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení , kde sa jedlo varí alebo kam sa dováža
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa
  • alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, t.j. prostredníctvom stravovacích poukážok.

Zamestnávateľ je oprávnený vybrať spôsob, ktorým bude zabezpečovať stravovanie. Zákon stanovuje, že strava musí zodpovedať zásadám zdravej výživy.

Zamestnávateľ je povinný poskytovať príspevok na stravovanie len ak:

  • podmienky výkonu práce na pracovisku neumožňujú zabezpečiť stravovanie alebo
  • zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie alebo
  • zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, strava zodpovedá zásadám správnej výživy a zamestnancovi  nebránia vo využití tohto spôsobu stravovania zdravotné dôvody, zamestnanec nemá nárok  na  stravovacie poukážky.            


Prečítajte si tiež: Nezamestnaní, pozor: Od mája sa menia podmienky práce na dohodu, na toto sa pripravte


V súvislosti so zabezpečovaním stravovania  na obecných úradoch je  často  diskutovanou témou aj stravovanie starostov. Funkcia starostu je verejnou funkciou, ktorá nie je vykonávaná v pracovnom pomere, a teda starosta nie je zamestnancom obce pri posudzovaní vzniku  nároku na príspevok  na stravovanie. Na  druhej strane však zamestnávateľ, teda obec, môže v zmysle ustanovenia § 152 ods. 8 po prerokovaní so zástupcami zamestnancov rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie.

Zdielať článok na Facebooku
27.03.2017  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
5.0/5 (2 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin