Hrozí vám profesijná slepota? Zmeňte zamestnanie

Zručnosti sú vašim kľúčom k úspechu pri práci. Niektoré dostanete do vienka, s inými dokážete pracovať. Zistite si preto vaše silné stránky a zabodujte u nového zamestnávateľa.

Na pracovnom trhu sa v poslednom roku stáva väčší trend častá zmena zamestnania. Americké štatistiky uvádzajú, že ľudia menia prácu každého 2,5 roka. V susednej Českej republike vydrží zamestnanec u jedného zamestnávateľa tri roky. Časté striedanie zamestnania sa stalo akoby normou ako výnimkou.

Ak aj vy v blízkej budúcnosti rozmýšľate nad zmenou zamestnania, jeden z najlepších spôsobov je, aby ste si zhodnotili svoje zručnosti. Dôležitým faktom je, že firma si vyberá zamestnancom s vysokými kvalitami, aby mohla dosiahnuť svoje ciele.

Prieskum uskutočnení v auguste tohto roku v Česku ukázal, že ľudia menia zamestnanie kvôli lepším podmienkam v inej firmy a kvôli prepúšťaniu, uvádza portál idnes.cz. Pokiaľ človek zostáva bez zmeny na jednej pozícií viac ako 3 až 5 rokov, hrozí mu dokonca tzv. profesijná slepota. Je to stav, kedy už nie je schopný vnímať veci, ktoré by napríklad nový prichádzajúci zamestnanec videl.

Typy zručností
Pracovné zručnosti môžeme rozdeliť do troch skupín: osobné zručnosti, informačno-odborné zručnosti a prenosné zručnosti.

Osobné zručnosti sú vaše individuálne zručnosti, s ktorými ste sa narodili a ktoré si rozvíjate na základe skúseností. Príkladom je napríklad trpezlivosť, optimizmus či predstavivosť.

Informačno-odborné zručnosti sú tie, ktoré získate mimo vašu prácu a to vďaka štúdiu (napríklad programovanie v rôznych jazykoch, ovládanie špeciálnych techník či strojov, jazykové skúsenosti a iné schopnosti).

Vstupná brána k práci
Do tretej skupiny zručností patria prenosné schopnosti, ktoré sú vstupnou bránou k vašej novej práci. Predstavte si, že v súčasnosti pracujete ako obchodný poradca pre veľkú spoločnosť. Prostredníctvom vášho vzdelania, praxe a vďaka novým myšlienkam ste sa dopracovali k schopnosti analyzovať, kvantifikovať a správne komunikovať. To všetko sú vaše prenosné zručnosti.

Ak sa rozhodnete zmeniť vaše zamestnanie napríklad v spoločnosti so start-up projektom, všetky zručnosti, ktoré ste nazbierali počas svojej praxe, „zabalíte“ a ponúknete novému zamestnávateľovi. Pri väčších spoločnostiach nie je problém získať informácie o pracovnej pozícii z ich webstránky. Pri start-up projektoch môže byť problém, nájsť podrobné informácie.

Identifikujte svoje schopnosti
Ak popis práce nie je uvedený, požiadajte svojho potencionálneho zamestnávateľa, aby vám ho poskytol. Hneď ako budete disponovať popisom práce, porovnajte si požadované zručnosti s vašimi pracovnými skúsenosťami. Na pozíciu obchodného poradcu by vám určite nemali chýbať tieto schopnosti: komunikatívnosť, vyjednávanie, koordinácia vzťahov, vedenie tímu a stratégia.

Po identifikácií vašich zručností sa spätne vráťte na popis práce, na vaše schopnosti a skúsenosti. Ktoré popisované schopnostisa zhodujú s požadovanými? Zaznačte si ich.

Zhodnoťte si prenosné zručnosti
Vytvorte si svoju vlastnú analýza. Zoberte si čistý papier, ktorý ohnete na polovicu. Na jeho ľavú stranu napíšte všetky zručnosti, ktoré si vyžaduje nové zamestnanie a na pravú polovicu papiera si poznačte svoje zručnosti, vždy v tom poradí, aby sedeli s požadovanými vlastnosťami.

Pre vašu vlastnú potrebu si môžete vytvoriť aj tretí stĺpec, do ktorého si zapíšete všetky zručnosti, na ktorých chcete zapracovať, aby ste získali nové miesto. Tie nové skúsenosti môžete nadobudnúť na rôznych seminároch, stážach či kurzoch.

Cvičenie na zvýšenie kvalifikácie
Porozmýšľajte o vašich piatich životných úspechov, na ktoré ste hrdý. Ku každej z týchto zručností si napíšte krátky príbeh, ako ste sa k nim dostali. Potom sa pozrite na napísaný text. Zakrúžkujte v ňom všetky použité slovesá. Všetky tieto slovesá, ktoré ste si poznačili sú vaše prenosné zručnosti. Ak z tohto dokumentu zoberiete všetky zručnosti, pomôžete sami sebe vyhľadať si prácu podľa vašich najlepších schopností.

Všetky svoje prenosné zručnosti môže využiť aj vo vašom životopise alebo motivačnom liste. Spomeňte si na ne aj počas pracovného pohovoru, určite nimi zaujmete personalistu. Všetky vaše schopnosti sú vašimi silnými spojencami, ktoré vám pomôžu vytvoriť pracovný most. Ak porozumiete vašim prenosných zručnostiam a porovnáte ich s vytúženou prácou, pomôže vám to preklenúť priepasť medzi prácou ktorú dnes robíte a vašou budúcou prácou.

V skratke:
1. Vypíšte si vaše zručnosti.
2. Identifikujte svoje zručnosti a porovnajte ich s požiadavkami budúceho zamestnávateľa.
3. Čistý papier si rozdeľte na dve polovice. Na ľavú stranu napíšte požadované zručnosti budúceho zamestnávateľa a na pravú stranu vaše nadobudnuté zručnosti. Ak sa zhodujú s požadovanými, zapíšte si ich do jedného riadku.
4. Do tretieho stĺpca si poznačte vaše zručnosti, na ktoré ste hrdý. Vytvorte si k nim príbeh a zakrúžkujte si všetky použité slovesá. Tie sa tak môžu stať vašimi prenosnými zručnosťami.

Zdielať článok na Facebooku
13.09.2012  |  Foto: Photl.com, ami, Zdroj: wetfeet.com
Hodnotenie článku:
1.0/5 (1 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin